Koi kapor je živý tvor, takže aj on môže ochorieť a na jeho zdravotný stav vplýva viacero faktorov.

Choroby všeobecne rozdeľujeme na vírusové, bakteriálne a plesňové. V tejto sekcii spomeniem aj parazity a červy, ktoré sú veľmi často spúšťačom chorôb a v mnohých prípadoch dokážu rybu aj usmrtiť.

Vírusové ochorenia:

Pri napadnutí vírusom sú ryby apatické, držia sa mimo stáda, v niektorých prípadoch visia šikmo hlavou nadol alebo smerom nahor. Vo väčšine prípadov ryby neprijímajú potravu. V tejto oblasti pozorujeme štyri hlavné vírusové ochorenia.

Jazná virémia

Vírus sa rozmnožuje v teplotách vody od 10 do 17 °C. Napáda vnútorné orgány rýb. Ryby napadnuté touto chorobou majú veľké množstvo tekutiny v brušnej dutine. Pri ochorení týmto vírusom sa následne pridružujú bakteriálne ochorenia, čoho príznakmi sú vypúlené oči a odstávajúce šupiny.

Príznaky: ryby sú apatické, držia sa mimo stáda, ležia na dne a majú sklopené prsné plutvy. V poslednom štádiu je ryba akokeby nafúknutá.

Liečba: odchyt jedinca a umiestnenie do inej nádoby, následne zvýšenie teploty vody nad 17 °C, najlepšie však nad 20 °C.

jarná virémia2 300x196 1
jarná virémia 300x147 1

Koi herpes virus KHV

Veľmi nebezpečná choroba, ktorá je zatiaľ neliečiteľná a spôsobuje úhyn až do 98% nakazenej populácie. Maximum čo môžme urobiť je koi kapre imunizovať, a to zvýšením teploty nad 30 °C po dobu niekoľkých týždňov. Vírus sa množí v teplotách vody od 18 do 30 °C.

Príznaky: ryby sú apatické, neplávu, ale visia vo vode hlavou smerom nahor. Na tele sa im tvoria zhluky slizu, ktoré sú ľahko stierateľné. Hlavným príznakom je však rozpad žiabrí, na ktorých je viditeľná nekróza.

Liečba: v podstate nemožná.

koi herpes virus 2
koi herpes virus

Zápal plynového mechúra

Vírus spôsobuje to, že ryba pláva hlavou smerom nadol. K tomuto ochoreniu mechúra sa pridružujú taktiež bakteriálne choroby. Táto choroba sa vyskytuje zriedka a hlavnou prevenciou je to, že do jazierka ku koi kaprom nepridávame ryby z voľnej prírody.

Liečba: antibiotikami, ktorými nebojujeme proti vírusu, ale proti pridruženým bakteriálnym ochoreniam.

Pľuzgiernatosť-herpesvirus1

Táto choroba nepatrí medzi nebezpečné, ktoré by moli ohroziť život rýb. Jedná sa skôr iba o estetickú vadu. Tento vírus sa rozmnožuje hlavne, keď teplota vody klesne pod 15 °C.

Príznaky: na tele, a to hlavne v obasti hlavy, chrbta a chvostovej plutvy sa začnú tvoriť zhluky zhrubnutého bieleho slizu, ktoré sa nedajú zotrieť. Na dotyk pôsobia ako tvrdé hrčky.

Liečba: zvýšenie teploty vody nad 20 °C.

pluzgiernatost
pluzgiernatost%CC%8C

Bakteriálne ochorenia:

Bakteriálne choroby spôsobujú vážne problémy v chove KOI kaprov a pri neliečení môžu spôsobiť aj úhyn rýb. Najväčšie problémy spôsobujú baktérie rodu Aeromonas a Pseudomonas. Na rozdiel od vírusových ochorení, ryby prijímajú potravu a správajú sa normálne. Príznaky choroby si musíme všimnúť vizuálne. V tejto oblasti pozorujeme dve hlavné bakteriálne ochorenia.

Furunkulóza

Túto chorobu spôsobuje baktéria Aeromonas salmonicida, ktorá sa vyskytuje v teplotách vody od 5 do 30 °C. Optimálnou pre túto baktériu je 13 – 18 °C, kedy je imunita rýb znížená.

Príznaky: rybám začervenejú časti plutví, prípadne sa im začnú vytvárať červené škvrny v oblasti brucha. Ďalším štádiom je vznik červených škvŕn na koži okolo plutví , pričom sa škvrny zväčšujú a následne nastáva odumieranie kože. Ďalšou fázou je vznik kráterovitých vredov, ktoré môžu siahať až do svaloviny. V prípade neliečenia môže vziknúť vredov viac a ryby následkom toho hynú.

Liečba: podávaním antibiotík po dobu až 14 dní, pričom je potrebné udržiavať dobrú kvalitu vody, v ktorej sa ryby nachádzajú. Vhodné je preliečiť celú osádku rýb, a to aplikáciou antibiotík na krmivo, alebo injekčne.

furunkuloza
furunkuloza 2

Erytrodermatitida CE (infekčná vodnateľnosť)

Toto ochorenie spôsobuje baktéria Aeromonas hydrophila. Vodnateľnosť sa u rýb prejavuje hlavne v jarnom období, kedy sa teplota vody pohybuje okolo 10 – 15 °C.

Príznaky: ryby na niektorých častiach tela stácajú najprv sliz, neskôr aj šupiny. Vyskytuje sa to hlavne v oblasti chvosta. Po strate šupín nastáva nekróza svaloviny. Liečba: aplikácia antibiotík pomocou krmiva, zvýšenie teploty vody nad 20 °C.

Plesňové ochorenia:

Branchiomikóza (hniloba žiabrí)

Toto ochorenie napáda žiabre rýb, pričom pleseň prerastá pomedzi žiabrové lístky. Následne spôsobuje odumretie a vypadávanie žiabrových lístkov, čo má za následok úhyn rýb.

Príznaky: Ryby sa správajú ako keby sa dusili. Plávajú pri hladine a lapajú po dychu, aj napiek tomu, že je vo vode dostatok kyslíka. Ryby sa zdržiavajú pri prítoku vody do jazierka, kde vyhľadávajú miesto so zvýšeným obsahom kyslíka. Taktiež neprijímajú potravu, alebo ju prijímajú len sporadicky.

Liečba: Na liečbu sa používa kúpeľ v chloramíne B alebo T, pričom však ide o drastickú metódu. Aplikácia je účinná len v počiatočných štádiách.

jarna%CC%81 vire%CC%81mia2 1
branchiomyces

Saprolegniósa

Jedná sa o zaplesnie povrchu tela rýb spôsobených plesňami rodu Achlya a Saprolegnia.

Príznaky: Na tele ryby sa začnú tvoriť zhluky pripomínajúce vatu, ktoré môžu narásť až do výšky 1 cm. Väčšinou sa tvoria na miestach, kde predtým došlo k poraneniu. Neskôr dochádza k nekrotizácii a vypadávaniu tkaniny. Liečba: Kúpeľ v protiplesňových prípravkoch, pričom najčastejšie je použvaná malachitová zeleň.

saprolegnia
saprolegnia3
saprolegnia2

Parazitárne choroby

Na rybách pozorujeme parazity, ktoré parazitujú v tele – endoparazity a tie, ktoré parazitujú na povchu tela – ektoparazity.

Endoparzity (vnútorné parazity)


Sem patria hlavne mikroorganizmy vo veľkosti 30 – 70 mikrometrov, ktoré sa živia červenými krvinkami rýb. Tieto parazity sa prenášajú hlavne pijavicami, takže v umelo vytvorených jazierkach je toto ochorenie málopravdepodobné.

Príznaky: Prejavuje sa to hlavne v jarnom období. Ryby ležia na dne a ohýbajú sa akokeby do oblúku. Následne sa pridruží nekoordinované plávanie a neskôr aj úhyn.

Ektoparazity (vonkajšie parazity)


Kožovec (krupička)

Jednobunkový organizmus (Ichthyophthirius multifiliis) parazitujúci na tele a žiabrach rýb. V prípade neliečenia nastáva v mnohých prípadoch úhyn napadnutých jedincov.

Príznaky: Na tele môžete pozorovať biele asi 1 mm veľké krupičky, ktoré sú viditeľné hlavne na tmavých častiach tela. Ak sú napadnuté žiabre, tak sa ryby zhromažďujú pri prítoku vody do jazierka.

Liečba: Liečba býva často úspešná. Odporúča sa aplikácia liečiv napr. Acriflavin, Parasiten Medikament. Vhodný je aj kúpeľ v malachitovej zeleni. Ďalšou možnosťou je aj zvýšenie teploty vody nad 30°C.

koz%CC%8Covec2
koz%CC%8Covec
koz%CC%8Covec3

Trichodinóza

Jednobunkový organizmus, ktorý sa zavŕtava do kožného epitelu rýb.

Príznaky: Ryby sa otierajú o dno, steny jazierka a o rôzne iné predmety. Potvrdenie tohto parazita je najlepšie pomocou mikroskopu, pretože voľným okom ho nespozorujete. Liečba: Použitie liečiva Parasiten Medikament alebo kúpeľ v malachitovej zeleni.

trichodi%CC%81na

Costióza

Toto ochorenie spôsobuje jednobunkový parazit (Ichtyobodo necator). Vyskytuje sa na plutvách, koži a žiabrach rýb. Spôsobuje problémy hlavne u plôdika a menších rýb, kde jeho pôsobením nastáva úhyn vo forme udusenia rýb.

Príznaky: Toto ochorenie je veľmi ťažké spozorovať a často to zistíme, až keď rybky začnú hynúť. Liečba: Pomerne zložitá, keďže parazit prežíva aj tam, kde sa liečivo nedostane. V liahňach je účinná aplikácia chloramínu.

costia

Lerneóza

Parazit, ktorého vidíme voľným okom, a ktorý pripomína kostičku z ryby. Dorastá do veľkosti až 15 mm. Parazituje na tele rýb a prichytáva sa medzi šupiny, kde sa živí tkanivom. Kožu poškodzuje aj svojimi toxickými výlučkami. Liečba: Spočíva v mechanickom odstránení parazita a následnej dezinfekcii napadnutého miesta. Vhodný je aj krátkodobý kúpeľ v soľnom roztoku.

Larneoza

Argulóza

Parazit veľkosti 6 -7 mm parazitujúci na tele rýb. Je prisatý na plutvy a kožu rýb a spodnou stranou narušuje a brúsi kožu. Je viditeľný voľným okom a pripomína prehistorických trilobitov. Pri premnožení spôsobuje zápal plutiev a kože, čo ma za následok napadnutie bakteriálnymi ochoreniami.

Liečba: Kúpeľ v soľnom roztoku po dobu 20 minút. Odporúčanou koncentráciou je 20 kg soli na 1000 litrov vody.

Dactylogyróza

Príčinou vzniku tohto ochorenia je červ z rodu Dactryloryrus, ktorý parazituje hlavne na žiabrach rýb. Značný úhyn spôsobuje hlavne u menších rýb.

Príznaky: ryby sa zhromažďujú pri prítoku vody do jazierka alebo pri vzduchovacích kameňoch a lapajú po dychu. Liečba: Aplikácia liečiva napr. Wurm Medicament.

dactylogirus

Gyrodactylóza

Sploštený červ parazitujúci hlavne na koži rýb, na ktorej sa prichytáva pomocou háčikov. Jeho veľkosť sa pohybuje od 0,2 do 1,5 mm. V prípade premnoženia spôsobuje značné škody hlavne u mladších rýb.

Príznaky: Ryby sa otierajú o rôzne predmety a na tele sa im tvoria zhluky zbytočného slizu. Liečba: Aplikácia liečiva napr.Wurm Medicament.

gyrodactylus

Tumory

Nádory sa vyskytujú taktiež aj u koi kaprov. Najčastejšie sa u nich prejavuje rakovina vaječníkov, ktorá je veľmi často spojená s tým, že sa ryby niekoľkokrát po sebe nevytreli. Hlavným príznakom je extrémne zväčšené brucho, pričom ryba v ostatných partiách chudne. V poslednom štádiu choré jedince hynú. V dnešnej dobe sa už cennejšie jedince operujú a liečia, ale mnoho rýb aj tak po určitom čase uhynie.

tumor3
tumor
tumor2

Zdieľaj tento článok

Prečítajte si aj ostatné

Blog

Druhy jazierkových rýb

V jazierku môžme chovať viacero druhov rýb. Niektoré ryby sú náročnejšie na chov, iné menej. Pri výbere rýb si treba zvážiť, či pre nich máte

Blog

Choroby rýb

Koi kapor je živý tvor, takže aj on môže ochorieť a na jeho zdravotný stav vplýva viacero faktorov. Choroby všeobecne rozdeľujeme na vírusové, bakteriálne a

Blog

Jazierka- typy

Jazierko je veľmi vhodným doplnkom do každej záhrady, ktorú dokáže výrazne oživiť a dodať jej prírodnejší vzhľad. Na človeka pôsobí ukľudňujúcim dojmom, preto by nemalo