Kyslík je jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý ovplyvňuje život rýb chovaných v okrasných jazierkach. Je to prvok bez ktorého nie je život. Kyslík sa vo vode vyskytuje ako rozpustený plyn a ryby ho z neho využívajú pomocou hemoglobínu, na ktorý sa viaže cez žiabre priamo do krvi.

vodopad 2

V prírodných jazierkach sa kyslík do vody dostáva fotosyntézou vodných rastlín, a prostredníctvom rias a siníc. Hovoríme predovšetkým o jednobunkovej riase (zelená alebo hnedá voda). V záhradných okrasných jazierkach kde vyžadujeme kryštálovo čistú vodu je kyslík produkovaný riasou ale podstatnú časť kyslíka musíme do vody dodávať umelo. Jednou variantou je použitie kompresorov, ktoré ženú vzduch cez prevzdušňovacie kamene priamo do vody. Pri použití prevzdušňovacích kameňov je dôležité, aby bubliny boli čo najmenšie a vzdialenosť hladiny od vzduchovacieho kameňa čo najväčšia, aby sa vo vode rozpustilo čo najviac kyslíka. Ďalším spôsobom ako umelo okysličiť vodu je vytvorenie kaskád a vodopádov, kde voda vychádzajúca z filtrácie padá z výšky na hladinu, ktorá so sebou strháva vzduch a tým vodu okysličuje. Podobne je to aj s fontánami, kde použitím rôznych nadstavcov vytvoríme vodný efekt (vulkán. lúče, zvon, kalich) a padajúca voda podobne ako pri vodopádoch okysličuje vodu.

pot%C3%B4cik

Obsah kyslíka vo vode súvisí i s jej teplotou. V zimných, jarných a jesenných mesiacoch problémy s obsahom kyslíka vo vode nebývajú. Problém nastáva pri výraznom oteplení vody. S vyšším obsahom kyslíka sa stretávame v prírodných jazierkach predovšetkým v lete, čo súvisí s premnožením jednobunkovej riasy. Tieto riasy produkujú cez deň a hlavne za slnečného počasia veľké množstvo kyslíka pričom najväčší obsah kyslíka je koncentrovaný vo vode v popoludňajších hodinách. V nočných hodinách sa množstvo kyslíka rozpusteného vo vode znižuje a zvyšuje sa hodnota oxidu uhličitého čo má za následok problém s kyslíkovým deficitom v ranných hodinách.

Kyslík je dôležitý nielen pre život rýb a ich metabolizmus ale aj pre chod filtrácie v záhradnom jazierku. Je životne dôležitý pre aeróbne baktérie, ktoré sú potrebné na biologické čistenie vody.

Tip: Pri teplote 28 až 35 °C je obsah kyslíka vo vode nízky. So zvyšujúcou teplotou sa kyslík menej rozpúšťa, preto doporučujeme počas letných mesiacov nepretržité prevzdušňovanie jazierka, aby sme neohrozili osádku rýb. Pozor tiež na prekrmovanie rýb. Pri vyššej teplote ryby ochotne prijímajú potravu, ale menšie množstvo kyslíka vo vode nestačí na jej spracovanie.

Zdieľaj tento článok

Prečítajte si aj ostatné

Blog

Druhy jazierkových rýb

V jazierku môžme chovať viacero druhov rýb. Niektoré ryby sú náročnejšie na chov, iné menej. Pri výbere rýb si treba zvážiť, či pre nich máte

Blog

Choroby rýb

Koi kapor je živý tvor, takže aj on môže ochorieť a na jeho zdravotný stav vplýva viacero faktorov. Choroby všeobecne rozdeľujeme na vírusové, bakteriálne a

Blog

Jazierka- typy

Jazierko je veľmi vhodným doplnkom do každej záhrady, ktorú dokáže výrazne oživiť a dodať jej prírodnejší vzhľad. Na človeka pôsobí ukľudňujúcim dojmom, preto by nemalo