Hodnota pH udáva stupeň kyslosti vody. Škála pH je od 0 až 14. Hodnota pH 7 je neutrálna, hodnoty pH pod 7 znamenajú kyslú vodu a pri hodnotách pH nad 7 hovoríme o zásaditej vode.

oyster shells

Pre chov Koi kaprov sú ideálne hodnoty v rozsahu od pH 6 do pH 8. Aj napriek tomu že kapre sú odolné ryby, z dlhodobého hľadiska im hodnoty mimo uvedený rozsah vyhovovať nebudú a budeme musieť zasiahnuť. V priebehu dňa, pri fotosyntéze, riasy odoberajú z vody oxid uhličitý a tým sa pH zvyšuje. V noci zase riasy produkujú oxid uhličitý a pH klesá. Hodnota pH prirodzene kolíše v závislosti od dennej doby.

S nízskym pH sa stretávame v nádržiach, v ktorých je málo vápnika a veľa organických látok. Na stabilizáciu odporúčame použiť KH plus, ktorý obsahuje minerály a stopové prvky. Tie sú potrebné na dosiahnutie rovnováhy v jazierku. Taktiež používame lastúry ustríc, ktoré zabezpečujú stály prísun vápnika do vody. Lastúry umiestňujeme do filtrácie a tie sa pôsobením nízkeho pH postupne rozpadajú.

Pri vysokom pH použijeme prípravok pH mínus. Držte sa návodu a dávkujte podľa pokynov výrobcu. Po aplikácií počkajte kým sa voda v jazierku premieša cez filtráciu a zmerajte pH. Ak nedôjde k požadovanej zmene dávku opakujte.

Oase QuickSticks6in1 002 E 600x600

pH vody si jednoducho zmeráme použitím indikačných prúžkov na meranie pH alebo pomocou elektronického prístroja na to určeného. Nezabudnime merať i uhličitanovú tvrdosť vody (KH), pretože uhličitanová tvrdosť vody úzko súvisí s pH, zabraňuje kolísaniu pH vody.

Tip: Na meranie parametrov vody použite testovacie prúžky Oase AquaActiv QuickStick 6 in 1. Rýchlo nimi stanovíte potrebné hodnoty vody v jazierku (NO3, NO2, GH, KH, pH, CL2).

Zdieľaj tento článok

Prečítajte si aj ostatné

Blog

Druhy jazierkových rýb

V jazierku môžme chovať viacero druhov rýb. Niektoré ryby sú náročnejšie na chov, iné menej. Pri výbere rýb si treba zvážiť, či pre nich máte

Blog

Choroby rýb

Koi kapor je živý tvor, takže aj on môže ochorieť a na jeho zdravotný stav vplýva viacero faktorov. Choroby všeobecne rozdeľujeme na vírusové, bakteriálne a

Blog

Jazierka- typy

Jazierko je veľmi vhodným doplnkom do každej záhrady, ktorú dokáže výrazne oživiť a dodať jej prírodnejší vzhľad. Na človeka pôsobí ukľudňujúcim dojmom, preto by nemalo