Ostatné

Realizácie

Zimovisko 5,5 m³ Vranov – Lomnica

Nádrž zhotovená ako zimovisko KOI v interiéri je o objeme 5 500 litrov. Filtrovaná je Tripond 5 komorovým filtrom s vortexom a vodu prečerpáva čerpadlo

Realizácie

Jazierko 15 m³

Našou úlohou bola pokládka geotextílie a PVC fólie. Geotextília sa kládla aj na vrchnú časť PVC fólie, keďže viac ako polovica vodnej plochy bude vysadená

Realizácie

Jazierko 14 m³

Zväčšili sme pôvodné jazierko na 14 m³. Vykonali sme pokládku geotextílie a PVC fólie. Osadili sme dnovú vpusť a napojili gravitačný Profi Skimmer. Taktiež sme

Realizácie

Jazierko 10 m³

Pri tomto jazierku sme realizovali pokládku geotextilie a PVC fólie. Taktiež sme inštalovali jazierkové čerpadlo a tlakový filter s 24W UV Lampou. O čistotu vodnej