Jazierkové ryby

Blog

Variéty KOI

V ázijskej kultúre je KOI symbolom šťastia, sily a bohatstva. KOI vznikol z formy divokého kapra, ktorého pôvod nie je úplne známy. V súčasnosti je