Zlúčeniny dusíka majú obrovský význam pri všetkých biologických procesoch vo vode. Rozdeľujeme ich do troch základných skupín. Amoniakové (čpavkové), dusitany (nitrity) a dusičnany (nitráty). Všetky tieto látky vznikajú vo vode rozkladom organickej hmoty a to najmä z výkalov rýb a nespotrebovaného krmiva.

Amoniak NH3

istockphoto 545243208 612x612

Amoniak vylučujú ryby pomocou žiabrí ako odpadový produkt. Je extrémne toxický pre ryby a činnosťou aeróbnych baktérií sa rozkladá na menej toxické dusitany. Toxický amoniak sa môže hromadiť v jazierkach ktoré sú čerstvo založené a v jazierkach, kde nie je dostatok prospešných filtračných baktérií, ktoré by dokázali spracovať celkový odpad zo všetkých rýb. K hromadeniu amoniaku dochádza aj vtedy, keď sú filtračné baktérie narušené, napríklad počas čistenia jazierka alebo aplikáciou liečiv do jazierka.

Na meranie hodnoty amoniaku používame Ammonia NH3 test. Ak nameráme hodnoty amoniaku 0,2mg/l pridáme do filtra štartovacie baktérie. Ak nameráme vyššie hodnoty je potrebné vymeniť časť vody v jazierku. 25% objemu jazierka vymeníme ak nameráme hodnoty 0,5 až 1,0 mg/l , pri vyšších hodnotách 50% až 75% objemu vody v jazierku.

Dusitany NO2

W lili

Dusitany sú produkované prospešnými baktériami v jazierkach a filtrácií, pretože rozkladajú čpavok vylučovaný rybami. Dusitany sú pre ryby jedovaté. Prácou aeróbnych baktérií sa dusitany rozdelia na dusičnany, ktoré rybám nevadia. Dusitany podobne ako amoniak sa môžu nahromadiť v jazierkach ktoré sú čerstvo založené a v jazierkach, kde nie je dostatok prospešných filtračných baktérií a taktiež, keď sú filtračné baktérie narušené, napríklad počas čistenia jazierka alebo aplikáciou liečiv do jazierka.

Na meranie hodnoty dusitanov používame Nitrite NO2 test. Ak nameráme hodnoty dusitanov v rozsahu 0,25– 0,5mg/l pridáme do filtra štartovacie baktérie. Ak nameráme hodnotu 1mg/l je potrebné vymeniť 25% objemu jazierka a ak nameráme vyššie hodnoty vymeníme 50% objemu vody v jazierku.

Dusičnany NO3

Dusičnany sú produkované prospešnými baktériami v jazierkach a filtrácií, rozkladajú toxické odpadové produkty rýb (čpavok a dusitan). Dusičnany nie sú pre jazierka a ryby toxické, ale nadmerne vysoké hodnoty okolo 50 mg/l ich môžu spätne zredukovať na dusitany.

zeolit

Dusičnan je živina pre rastliny. Čím viac dusičnanov je prítomných, tým väčší je potenciál rastu rastlín. Ak je v jazierku nedostatočné množstvo rastlín, v jazierku začnú dominovať riasy. Jazierka s vysokým obsahom dusičnanov majú často problémy s riasami.

Udržiavanie nulovej hladiny dusičnanov v jazierku je mimoriadne ťažké. Väčšina pitnej vody dodávanej pre domácnosti má tiež nízku hodnotu dusičnanov. Kľúčom k udržaniu nízkych hodnôt dusičnanov je čiastočná výmena vody a zvýšenie počtu rastlín v jazierku. Tým sa zníži množstvo dusičnanov, ktoré by spotrebovali riasy pre svoj rast.  Na meranie dusičnanov používame Nitrate NO3 test.

Tip: Ak zaznamenáte vyššie hodnoty amoniaku vo vašom jazierku, potom je dôležité skontrolovať aj ďalšie dôležité parametre vody, pH, NO2 a NO3.

Na odstránenie amoniaku a dusitanov v jazierku používame zeolit, vložený do jednej z komôr filtrácie. Je to prírodná hornina sopečného pôvodu. Zeolit taktiež zamedzuje tvorbu rias.

Zdieľaj tento článok

Prečítajte si aj ostatné

Blog

Druhy jazierkových rýb

V jazierku môžme chovať viacero druhov rýb. Niektoré ryby sú náročnejšie na chov, iné menej. Pri výbere rýb si treba zvážiť, či pre nich máte

Blog

Choroby rýb

Koi kapor je živý tvor, takže aj on môže ochorieť a na jeho zdravotný stav vplýva viacero faktorov. Choroby všeobecne rozdeľujeme na vírusové, bakteriálne a

Blog

Jazierka- typy

Jazierko je veľmi vhodným doplnkom do každej záhrady, ktorú dokáže výrazne oživiť a dodať jej prírodnejší vzhľad. Na človeka pôsobí ukľudňujúcim dojmom, preto by nemalo