Kvalita a vlastnosti vody

Blog

Tvrdosť vody

Celková tvrdosť vody (GH) je súčtom obsahov iónov vápnika a horčíka rozpustených vo vode, vyjadrený v nemeckých stupňoch (°N) dGH. O mäkkej vode hovoríme vtedy,

Blog

Fosfor v jazierku

Fosfor a dusík sú potrebnou výživou baktérií, rias a rastlín. V záhradných jazierkach sa snažíme hodnotu fosforu znížiť na minimum aby sme predišli rastu vláknitej

Kvalita a vlastnosti vody

Dusíkaté látky

Zlúčeniny dusíka majú obrovský význam pri všetkých biologických procesoch vo vode. Rozdeľujeme ich do troch základných skupín. Amoniakové (čpavkové), dusitany (nitrity) a dusičnany (nitráty). Všetky

Blog

PH vody v jazierku

Hodnota pH udáva stupeň kyslosti vody. Škála pH je od 0 až 14. Hodnota pH 7 je neutrálna, hodnoty pH pod 7 znamenajú kyslú vodu

Blog

Teplota vody

Ryby ako stavovce s premenlivou teplotou tela sú priamo ovplyvňované teplotou vody pri látkovej výmene, pri príjme potravy, rozmnožovaní, imunite, chorobách i liečbe. Teplota vody

Blog

Kyslík v jazierku

Kyslík je jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý ovplyvňuje život rýb chovaných v okrasných jazierkach. Je to prvok bez ktorého nie je život. Kyslík sa vo